> Werken bij SAG

‘Bij SAG werken ruim 270 mensen nauw samen’

Stichting Amsterdamse Gezondheidscentra (SAG)

Zet jij je graag in voor Amsterdammers, in al hun diversiteit? Werk je het liefst met hart, hoofd én handen? En ben je een enthousiaste teamspeler? Dan is SAG een leuke werkplek voor jou!

Bekijk onze vacatures

Stijn Verschuren Hessen

Huisarts, Haveneiland

Afwisseling

De stichting Amsterdamse Gezonheidscentra (SAG) bestaat momenteel uit 18 gezondheidscentra verspreid over Amsterdam. Hierbij biedt SAG zorg aan bijna 90.000 Amsterdammers. Binnen de stichting werken de 18 gezondheidscentra samen. De meeste collega’s hebben één vaste standplaats. Maar er zijn ook collega’s die bij meerdere centra werken; veel praktijkondersteuners (POH) doen dat. Dit geeft het werk extra verdieping en afwisseling.

Uitgangspunt voor SAG is dat iedereen in zijn eigen omgeving een beroep moet kunnen doen op goede gezondheidzorg in de volle breedte. Dat betekent een breed zorgaanbod dat goed is afgestemd op onze wijkbewoners. Elke wijk heeft andere bewoners, en dus legt elk gezondheidscentrum zijn eigen accenten. Maar ondanks die verschillen hebben alle centra één ding gemeen: een aantal belangrijke kernwaarden. Onze zorg is laagdrempelig, integraal, van hoge kwaliteit, op menselijke maat en gebaseerd op partnerschap.

Opleiden

In alle SAG gezondheidscentra zijn opleidingspraktijken. Bij elk gezondheidscentrum zijn doorlopend 1 à 2 stagiaires doktersassistent en 1 stagiaire POH werkzaam.

Ook begeleidt elk gezondheidscentrum elk jaar minstens één AIO (arts in opleiding), die wordt begeleid door een erkende huisartsenopleider van de SAG.

Door de uitwisseling van kennis en ervaring met een nieuwe generatie zorgverleners blijft de kennis op een hoog niveau en maken we gebruik van de nieuwste inzichten.

Ontwikkeling

SAG is een lerende organisatie. Wij zijn voortdurend bezig om onze zorg op een hoger plan te tillen. Daarom scholen wij onze medewerkers in de gezondheidscentra continu in de kennis en vaardigheden die nodig zijn in het dynamische werkveld. 

Daarnaast krijg je veel ruimte om jezelf verder te ontwikkelen. Huisartsen kunnen bijvoorbeeld de opleiding tot kaderarts volgen. Je kunt deelnemen aan verschillende stuur- of werkgroepen om jouw kennis te verdiepen en bij te dragen aan beleid. In veel stuurgroepen wordt gewerkt aan innovaties, denk bijvoorbeeld aan substitutie van de tweede naar de eerste zijn en positieve gezondheidszorg.

Flexibiliteit

Bij SAG hechten we veel waarde aan een goede balans tussen werk en privéleven én maakt dat ook mogelijk. In al onze gezondheidscentra werken minimaal twee huisartsen, doktersassistenten en praktijkondersteuners. Dit maakt onderlinge waarneming bij vakantie en ziekte en parttime werken mogelijk.

We kunnen de werktijdfactor mee laten ademen met de leeftijdsfase waarin je zit. Wil je tijdelijk wat minder werken om bijvoorbeeld te kunnen zorgen voor je kinderen? Dat kan. Daarna weer meer uren werken als de kinderen naar school gaan? Ook dat kan. Je kunt er zelfs een poosje tussenuit om te reizen of een sabbatical te houden.

Innovatief

Binnen SAG krijgen innovatie en onderzoek veel ruimte. Je kunt deelnemen aan diverse stuurgroepen, waarin je kunt bijdragen aan het beleid. Denk aan ketenzorg, substitutie, ouderenzorg en ondersteunde zelfzorg. Je kunt je op deze manier verdiepen in een bepaald thema en meewerken aan innovaties.

Op het gebied van wetenschappelijk onderzoek werken we samen met het Academisch Netwerk Huisartsen (ANH) van Amsterdam UMC en het Nederlands Instituut voor Onderzoek in de Eerstelijn (NIVEL). De medische gegevens van patiënten worden op anonieme basis gebruikt voor wetenschappelijk onderzoek, voor onderwijs aan medische studenten en voor verbetering van de kwaliteit van de zorg die huisartsen bieden.

Goede voorwaarden

Werken in een gezondheidscentrum kent veel voordelen door de goede primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden, die zijn geregeld in de cao. De stichting betaalt onder andere een deel van het pensioen, reiskosten, arbeidsongeschiktheidsverzekering, rechtsbijstand en beroepsaansprakelijkheid. Bij ziekte krijg je vanaf de eerste dag doorbetaald.

Doe je extra taken erbij voor SAG? Dan krijg je daar ook een beloning voor. Denk bijvoorbeeld aan deelname aan stuurgroepen, management- of coördinerende taken en het opleiden van AIO’s.

Buiten de arbeidsvoorwaarden uit onze cao, bieden we ook een meerkeuzesysteem arbeidsvoorwaarden. Dit betekent dat je bijvoorbeeld een deel van je bovenwettelijke vakantieuren, je eindejaarstoeslag of vakantiegeld kunt inzetten voor een fiets, computer of contributie van een sportvereniging.

Samenwerken

Bij SAG neemt samenwerking een centrale plaats in. Je werkt samen met jouw team in de huisartsenpraktijk. Bij elk gezondheidscentrum werken twee of meer huisartsen, doktersassistenten en praktijkondersteuners. Je hebt dus altijd iemand om mee te sparren of die jouw taken kan overnemen.

Ook binnen de centra wordt nauw samengewerkt. In onze 18 gezondheidscentra hebben we een breed zorgaanbod dat goed is afgestemd op onze wijkbewoners. Verschillende disciplines werken samen, zodat wijkbewoners alles kunnen vinden wat ze aan zorg nodig hebben, – in elke levensfase en op elk gebied. Door de korte lijnen met de andere eerstelijns zorgverleners kun je de patiënten integrale, laagdrempelige zorg bieden.

En ook buiten de centra heeft SAG samenwerkingspartners. Denk aan andere zorg- en welzijnsaanbieders in de wijk en de tweede lijn, maar ook bijvoorbeeld aan de gemeente en de zorgverzekeraar. Doordat SAG een grote organisatie is die namens veel huisartsen en patiënten spreekt, zijn we een geprefereerde onderhandelings- en samenwerkingspartner en kunnen we veel bereiken.

Ondersteuning

Ons bedrijfsbureau biedt ondersteuning aan de gezondheidscentra bij de praktijkvoering. Denk hierbij aan de collectieve inkoop, het regelen en onderhouden van de ICT, HRM, facilitaire zaken en de financiën. Ook ondersteunt het bedrijfsbureau bij de afhandeling van klachten en voeren onderhandelingen met zorgverzekeraars. En vanuit het bedrijfsbureau wordt geregeld dat de gezondheidscentra voldoen aan de wet- en regelgeving.

Daarnaast werkt in elk gezondheidscentrum een centrummanager. Hij of zij geeft leiding aan de dagelijkse activiteiten van een gezondheidscentrum en bewaakt de kwaliteit en het budget. Ook geeft de centrummanager  leiding aan de doktersassistenten, stagiaires en andere ondersteunende medewerkers.

Deze ondersteuning is niet alleen efficiënt, maar het ontzorgt ook in belangrijke mate. Onze zorgverleners kunnen zich richten op de zorg voor hun patiënten.