> Huisartsen

Bertwin Krug

Huisarts

SAG:

Werken in loondienst: meer tijd voor mijn patiënten

Bertwin vertelt:

“In 2018 ben ik als huisarts bij SAG komen werken, daarvóór werkte ik in België. Daar werkte ik meer solo. Hier bij SAG zit ik echt in een team. We hebben ook de vrijheid om te ‘experimenteren’ met de samenstelling van het team. Daar zie ik veel voordelen van. Sowieso, een enorm voordeel vind ik het werken in loondienst. Geen omkijken meer naar administratie, contracten, huisvesting, verzekeringen etcetera. ICT is goed geregeld. Dat zorgt ervoor dat ik meer tijd heb voor mijn patiënten.”

“Ik vind het ook heel erg leuk om voor langere tijd op één plek te werken. Je leert je patiënten goed kennen. En hun familie. Soms maak je tot wel drie generaties binnen zo’n familie mee. Je bouwt een band op. Ik vind dat ontzettend waardevol. Voor wat betreft het werken in achterstandsbuurten, heb ik…”

> Lees hier het volledige interview met Bertwin Krug (juni 2023)

Maaike van Rooden

Huisarts SAG Helmersstraat

SAG:

Belangrijk voor mij is de langdurige behandelrelatie met patiënten

Maaike vertelt:

“Als pas afgestudeerd huisarts heb ik eerst enkele jaren waargenomen. Zodoende heb ik in meerdere praktijken ervaring opgedaan. Dit gaf vrijheid en verdiende goed. Echter ik had behoefte aan meer verantwoordelijkheid binnen de praktijk en miste de langdurige behandelrelatie met patiënten. Om die reden heb ik gesolliciteerd bij de SAG en werk ik daar nu met veel plezier. En wat blijkt: mijn salaris verschilt eigenlijk nauwelijks van toen ik nog waarnam. Geen dure premies meer, wél een flink scholingsbudget. Winwin dus!”

Wouter van Weers

Huisarts SAG Banne Buiksloot

SAG:

Ik zit prima op mijn plek bij SAG!

Wouter vertelt:

“Ik werk al geruime tijd als vaste huisarts in een SAG gezondheidscentrum. Dat is echt heel anders dan waarnemen! Ik kan het vak in de volle breedte uitoefenen en ik heb mijn patiënten steeds beter leren kennen. Met velen van hen heb ik een goede band kunnen opbouwen. Die band is niet alleen belangrijk voor hen, maar zeker ook voor mijn eigen werkplezier. Verder kan ik als vaste huisarts nieuwe huisartsen opleiden, iets dat ik al jaren met veel enthousiasme doe. Ik zit dus prima op mijn plek bij SAG!”

Dennis Wolthuis

Huisarts SAG Watergraafsmeer

SAG:

Praktijkvoering als gezamenlijke opgave

Dennis vertelt:

“Hier kan ik me écht focussen op de zorg voor mijn patiënten. Gedoe oplossen met ICT, arbeidscontracten voor nieuwe werknemers, onderhandelingen met de verzekeraar en allerlei andere regeldingen verzorgt het bedrijfsbureau voor ons. Als de praktijk leeg is, werk ik mijn HIS bij en daarna kan ik naar huis. Ik zou niet anders willen.”

Ingrid van Westing

Locatieverantwoordelijk huisarts SAG De Vaart

SAG:

Meedenken en meebeslissen

Ingrid vertelt:

“Een paar keer per jaar zit ik de stuurgroep Ouderenzorg voor. We bedenken plannen om onze zorg te innoveren én voeren ze ook uit. Ik vind het inspirerend om ook op deze manier met mijn vak bezig te kunnen zijn. Op de hoogte blijven van de ontwikkelingen in het veld en mee kunnen beslissen over de koers van de SAG geeft veel diepgang aan mijn werk.”

Dieke van der Doelen

Huisarts SAG Pampuslaan

SAG:

Samenwerking met verschillende disciplines en stakeholders

Dieke vertelt:

“In ons gezondheidscentrum werken we samen in een team van vier huisartsen. Ook werken er andere zorgverleners in het centrum. Denk aan een fysiotherapeut, een apotheek, het consultatiebureau en maatschappelijk werk. Er is ruimte om casuïstiek te bespreken, elkaar te steunen en elkaars kwaliteiten en ervaringen te benutten. Dat werkt heel prettig.”

Annemieke Dekker

Huisarts SAG Helmersstraat

SAG:

Flexibiliteit

Annemieke vertelt:

“Ik werk al ruim 20 jaar met plezier bij de SAG. De drie dagen, die ik werk, ben ik met name bezig met patiëntenzorg, dat is toch waar mijn hart ligt. Ik vind het leuk in een divers team te werken van jong en oud, huisartsen op te leiden en SAG biedt de mogelijkheid mij te verdiepen en verbreden door het volgen van een kaderopleiding. Zo blijf je jezelf ontwikkelen en behoud je het enthousiasme voor je werk.”

Stijn Verschuren

Huisarts SAG Haveneiland

SAG:

Stimulerend klimaat voor eigen ontwikkeling

Stijn vertelt:

“Ik kreeg de kans om een speciaal spreekuur te houden: het ADHD-spreekuur voor kinderen. Het was erg leuk om bij te dragen aan de ontwikkeling van het nieuwe spreekuur. En ik heb een specialisme ontwikkeld, wat verdieping geeft aan mijn werk als huisarts. Ik merk ook dat ik persoonlijk ben gegroeid door deze kans, met name in het contact met andere personen.”

> Praktijk ondersteuners

Lotte Boekhout

Praktijkondersteuner jeugd, SAG Haveneiland

SAG:

Gezondheidscentrum is vertrouwde plek

Lotte vertelt:

“In de huisartsenpraktijk begeleid ik kinderen, jongeren en hun ouders. We doen ons best om passende zorg te bieden aan deze doelgroep. Laagdrempelig en dicht bij huis. Ik geniet ervan om in gesprek te gaan met kinderen en jongeren. Hierin vind ik het belangrijk om een veilige en vertrouwde plek te creëren, waar ze zichzelf mogen zijn. Een gezondheidscentrum is zo’n vertrouwde plek, waar mensen achter één voordeur alle zorg kunnen vinden die ze nodig hebben.”

Dilek Yuce

Praktijkondersteuner somatiek, SAG Borgerstraat

SAG:

Met hoofd, hart en handen voor het verschil zorgen

Dilek vertelt:

“Mensen komen bij mij terecht als ze onder andere suikerziekte, hart- en vaatproblemen of longziekten hebben. Samen met een verpleegkundige heb ik daar een speciaal spreekuur voor. Eerder werkte ik in de ICT, maar ik kwam er al snel achter dat dat niet mijn wereld was. Nu haal ik veel voldoening uit mijn werk. Ik zorg met mijn hoofd, hart en handen voor het verschil.”

> Dokters-assistenten

Souad Amoum

Doktersassistente Back-Up Center

SAG:

Uitdagend werk door meerdere locaties

Souad vertelt:

“Ik werk 3 dagen per week in een gezondheidscentrum en 1 dag per week bij het BUP center. In het BUP center bellen we mee met centra waar het druk is. Dat werk is enorm verfrissend, want je krijgt te maken patiënten van verschillende populaties uit de hele stad. Het doet mij denken aan het werk dat je als triagist doet voor de huisartsenpost. Je krijgt daarmee een enorme uitdaging, waarin je scherp moet blijven.”

Esra Çolak

Doktersassistente SAG Pampuslaan

SAG:

Afwisseling in je werk door team van assistenten

“Een normale werkdag begint om 8 uur, dan gaat namelijk de telefoon aan. We zijn dus altijd iets eerder aanwezig zodat we even rustig kunnen opstarten met wat thee of koffie. Er is dan een taakverdeling tussen de assistenten. Sommigen handelen de telefoon af, anderen spreekuurondersteuning of de balie. Dit wisselt per dag, zodat je niet elke dag het zelfde doet. Heel prettig, die afwisseling!”

Leila

Doktersassistent / SOH, SAG Borgerstraat

SAG:

Doorgroeien naar spreekuur ondersteuner huisarts (SOH)

“Ik werk sinds zes jaar in het gezondheidscentrum, waar ik ben begonnen als doktersassistente. Op dit moment heb ik mijn eigen spreekuur, waar ik voor patiënten zorg met veel voorkomende klachten als keelontsteking of oorontsteking. Ook beantwoord ik vragen. Lichaam en psyche interesseren mij enorm.”

> Centrum-manager

Carla Prevoo

Centrummanager SAG Osdorp en SAG Oosthoek

SAG:

Elke dag is weer een verrassing

Carla vertelt:

“Ik ben werkzaam als centrummanager bij 2 gezondheidscentra. Deze combinatie biedt een leuke afwisseling in werkplek, collega’s en sfeer. Elke dag is weer een verrassing.
Afhankelijk van mijn afspraken plan ik mijn week en laat ik mijn gezicht zoveel mogelijk zien op beide centra. Daarnaast ben ik de connectie tussen de centra en het hoofdkantoor.

Ik geniet enorm van de vrijheid die ik krijg vanuit SAG voor de invulling van de functie en het plannen van mijn werk. Dit geeft mij heel veel flexibiliteit, waardoor ik meer tijd kan maken voor mijn kinderen en gezin op momenten dat dit nodig is.”

> Staf en management

Marijke Koggel

Beleidsmedewerker/programmaleider Klachtenfunctionaris

Marijke vertelt:

“SAG is een waarde-gedreven organisatie: goede huisartsenzorg voor de (meest kwetsbare) Amsterdammers staat voorop. Dat is in essentie voor mij de belangrijkste reden om voor SAG te werken. Onze stichting loopt daarnaast voorop bij regionale ontwikkelingen en heeft veel slagkracht in de regio. Dat maakt mijn functie, als schakel tussen beleid en praktijk, erg interessant.

Het team op het bedrijfsbureau is overzichtelijk en de lijntjes naar de gezondheidscentra en de Amsterdamse Huisartsenalliantie zijn kort. We werken binnen de SAG veel samen, alle collega’s zijn goed en gemakkelijk benaderbaar. Dat ik van alle disciplines én van patiënten wat mee krijg, geeft bovendien diepgang en afwisseling. Redenen te over dus om nog lang & gelukkig bij SAG te blijven werken!”

Paulien van Hessen

Raad van Bestuur

SAG:

De gezondheidscentra vormen het hart van de organisatie

Paulien vertelt:

“De SAG heeft een eenhoofdig Raad van Bestuur, bestaande uit mevrouw P.A.W. (Paulien) van Hessen, arts voor maatschappij en gezondheid. Zij is sinds 1 januari 2015 bestuurder van de SAG.

De gezondheidscentra vormen het hart van de organisatie. Elk centrum heeft een leidinggevend duo bestaande uit een locatieverantwoordelijk huisarts en een centrummanager. Voor de centrale bedrijfsvoering zorgt het bedrijfsbureau, dat tevens de centra ondersteunt. Begin 2009 is de organisatie uitgebreid met SAG Zorgontwikkeling BV, aanbieder van Jeugdgezondheidszorg voor 0 – 4 jarigen in Amsterdam, naast de GGD.”

André van den Ban

Hoofd Bedrijfsvoering, SAG Projectbureau

SAG:

"Goede secundaire arbeidsvoorwaarden"

André vertelt:

“De SAG biedt, behalve een goed salaris, ook fijne secundaire arbeidsvoorwaarden. We hebben bijvoorbeeld een Meerkeuzesysteem Arbeidsvoorwaarden. Daarmee zet je (een deel van je) vakantiegeld of eindejaarsuitkering in om een laptop, fiets, sportschoolabonnement of vakbondscontributie mee te betalen. Belastingtechnisch heel gunstig! In de trein heb ik tegenwoordig steevast mijn tablet aan: om nog wat mail weg te werken of om een Netflix-docu te kijken na een intensieve werkdag.”

Sander van der Werf

Coördinator ICT & Facilitaire Zaken

SAG:

Verantwoordelijkheid en veelzijdigheid

Sander vertelt:

“In de jaren dat ik voor SAG werk, heb ik steeds meer verantwoordelijkheden en taken gekregen. Inmiddels coördineer ik, vanuit het bedrijfsbureau, alle facilitaire en ICT-gerelateerde zaken. Denk aan onderhoud van de gebouwen, maar ook aan het up to date houden van het huisartseninformatiesysteem (HIS). We werken voor 18 gezondheidscentra, die allemaal hun eigen uitdagingen kennen. Dat maakt mijn werk enorm veelzijdig en interessant.”

> Physician Assistant (PA) en Verpleegkundig Specialist (VS)

Josiene Derksen

Physician Assistant in opleiding

Josiene vertelt:

“De opleiding tot PA bestaat uit één dag per week school en drie dagen in de week werken in de praktijk. De opleiding is zodanig breed, dat je ook breed (ofwel: uit meerdere soorten werkplekken) kunt kiezen. Ik kwam bij een huisartsenpraktijk terecht, maar ik had ook bijvoorbeeld in het ziekenhuis op de afdeling Gynaecologie of Neurologie terecht kunnen komen.

Afhankelijk van waar je komt te werken, specialiseer je je dus in dát deelgebied van de zorg. Het grote voordeel van werken bij een huisartsenpraktijk is dat hetgeen je op school leert (de theorie) meteen kunt toepassen. Theorie en praktijk sluiten direct op elkaar aan. Nog een voordeel is dat het werk heel divers is – eigenlijk leer je van álle deelgebieden.”

> Lees hier het hele interview met Josiene en Bertwin.

Greet van de Weerd

Verpleegkundig Specialist (VS)

Greet vertelt:

Sinds februari 2023 ben ik werkzaam als Verpleegkundig Specialist (VS) bij SAG-centrum Osdorp. Het bevalt me erg goed om hier te werken. Ik krijg steeds erg verschillende patiënten op mijn spreekuur: van baby tot hoogbejaard, van flink ziek tot een klein puistje, van zeer bezorgd tot zeer relaxte figuren, mensen uit allerlei culturen. Deze afwisseling maakt mijn werk heel leuk vind ik. Daarnaast leer ik ook nog heel veel van de artsen met wie ik de consulten nabespreek.

Hiervoor werkte ik in de gehandicaptenzorg op een instellingsterrein in het midden van het land. De inhoud van het werk verschilt niet veel van wat ik nu doe, alleen de doelgroep is natuurlijk wel totaal anders. Ik heb hiervoor bijvoorbeeld nooit kinderen of zwangere vrouwen op mijn spreekuur gehad en de psychische problematieken zijn ook anders.

Voordat ik startte ben ik een ochtend gaan meekijken met de Physician Assistant (PA) die op SAG-centrum Slotermeer werkt en werd ik enthousiast. Bevoegdheden van een PA en VS zijn heel vergelijkbaar. Het is fijn dat ik altijd op een arts terug kan vallen als ik tijdens of na een consult vragen heb, de sfeer is goed en collega’s laagdrempelig benaderbaar.

Ook vind ik het heerlijk dat ik – nu ik in Amsterdam woon – weer op de fiets naar het werk kan!