> Staf en management

Paulien van Hessen

Raad van Bestuur

SAG:

De gezondheidscentra vormen het hart van de organisatie

Paulien vertelt:

De SAG heeft een eenhoofdig Raad van Bestuur, bestaande uit mevrouw P.A.W. (Paulien) van Hessen, arts voor maatschappij en gezondheid. Zij is sinds 1 januari 2015 bestuurder van de SAG.

De gezondheidscentra vormen het hart van de organisatie. Elk centrum heeft een leidinggevend duo bestaande uit een locatieverantwoordelijk huisarts en een centrummanager. Voor de centrale bedrijfsvoering zorgt het bedrijfsbureau, dat tevens de centra ondersteunt. Begin 2009 is de organisatie uitgebreid met SAG Zorgontwikkeling BV, aanbieder van Jeugdgezondheidszorg voor 0 – 4 jarigen in Amsterdam, naast de GGD.

André van den Ban

Hoofd Bedrijfsvoering, SAG Projectbureau

SAG:

"Goede secundaire arbeidsvoorwaarden"

André vertelt:

“De SAG biedt, behalve een goed salaris, ook fijne secundaire arbeidsvoorwaarden. We hebben bijvoorbeeld een Meerkeuzesysteem Arbeidsvoorwaarden. Daarmee zet je (een deel van je) vakantiegeld of eindejaarsuitkering in om een laptop, fiets, sportschoolabonnement of vakbondscontributie mee te betalen. Belastingtechnisch heel gunstig! In de trein heb ik tegenwoordig steevast mijn tablet aan: om nog wat mail weg te werken of om een Netflix-docu te kijken na een intensieve werkdag.”

Charlotte Scherphof

beleidsmedewerker/ projectleider

SAG:

Impact kunnen creëren in de regio dankzij slagkracht SAG

Charlotte vertelt:

“De SAG loopt voorop bij regionale ontwikkelingen en heeft veel slagkracht in de regio. Dat maakt mijn functie, als schakel tussen beleid en praktijk, erg interessant. Het bedrijfsbureau, de locatie waar ik werk, is juist klein. We werken veel samen en alle collega’s zijn goed en gemakkelijk benaderbaar. Ik krijg van alle disciplines wat mee, wat diepgang en afwisseling geeft.”

Sander van der Werf

coördinator ICT & Facilitaire Zaken

SAG:

Verantwoordelijkheid en veelzijdigheid

Sander vertelt:

“In de jaren dat ik voor de SAG werk, heb ik steeds meer verantwoordelijkheden en taken gekregen. Inmiddels coördineer ik, vanuit het bedrijfsbureau, alle facilitaire en ICT-gerelateerde zaken. Denk aan onderhoud van de gebouwen, maar ook aan het up to date houden van het huisartseninformatiesysteem (HIS). We werken voor 17 gezondheidscentra, die allemaal hun eigen uitdagingen kennen. Dat maakt mijn werk enorm veelzijdig en interessant.”

> Huisartsen

Noor Heldoorn

Locatieverantwoordelijk huisarts SAG Zeeburg

SAG:

Goede beloning

Noor vertelt:

“Als pas afgestudeerd huisarts ben ik eerst een tijdje gaan waarnemen. Dat gaf veel vrijheid en ik verdiende goed. Nadat ik langdurig had waargenomen bij de SAG, werd ik gevraagd om in dienst te komen. Wat blijkt: het geld dat ik elke maand ontvang, verschilt eigenlijk nauwelijks van toen ik nog waarnam. Geen dure premies meer, wél een flink scholingsbudget.”

Dennis Wolthuis

Huisarts SAG Watergraafsmeer

SAG:

Praktijkvoering als gezamenlijke opgave

Dennis vertelt:

“Hier kan ik me écht focussen op de zorg voor mijn patiënten. Gedoe oplossen met ICT, arbeidscontracten voor nieuwe werknemers, onderhandelingen met de verzekeraar en allerlei andere regeldingen verzorgt het bedrijfsbureau voor ons. Als de praktijk leeg is, werk ik mijn HIS bij en daarna kan ik naar huis. Ik zou niet anders willen.”

Ingrid van Westing

Locatieverantwoordelijk huisarts SAG De Vaart

SAG:

Meedenken en meebeslissen

Ingrid vertelt:

“Een paar keer per jaar zit ik de stuurgroep Ouderenzorg voor. We bedenken plannen om onze zorg te innoveren én voeren ze ook uit. Ik vind het inspirerend om ook op deze manier met mijn vak bezig te kunnen zijn. Op de hoogte blijven van de ontwikkelingen in het veld en mee kunnen beslissen over de koers van de SAG geeft veel diepgang aan mijn werk.”

Dieke van der Doelen

Huisarts SAG Pampuslaan

SAG:

Samenwerking met verschillende disciplines en stakeholders

Dieke vertelt:

“In ons gezondheidscentrum werken we samen in een team van vier huisartsen. Ook werken er andere zorgverleners in het centrum. Denk aan een fysiotherapeut, een apotheek, het consultatiebureau en maatschappelijk werk. Er is ruimte om casuïstiek te bespreken, elkaar te steunen en elkaars kwaliteiten en ervaringen te benutten. Dat werkt heel prettig.”

Annemiek Dekker

Huisarts SAG Helmersstraat

SAG:

Flexibiliteit

Annemiek vertelt:

“Toen ik net moeder was, kon ik wat minder gaan werken om werk en moederschap beter te kunnen combineren. Nu mijn kinderen ouder zijn en ik weer meer flexibel ben, kan ik mijn jongere collega’s ook die kans bieden. Omdat we met elkaar (5 huisartsen) de verantwoordelijkheid voor het centrum dragen, kunnen we met elkaars wensen rekening houden.”

Ivan Lie-a-Ling

Huisarts SAG Osdorp

SAG:

Patiënten op naam

Ivan vertelt:

“Het werken als vaste huisarts is echt heel anders dan waarnemen. Ik leer al mijn patiënten steeds beter kennen en kan werkelijk een band met ze opbouwen. Doordat ik nu werk als vaste huisarts, kan ik het vak in de volle breedte uitoefenen. Ik kan zelf bepalen op welke onderwerpen ik meer verdieping wil aanbrengen.”

Stijn Verschuren

Huisarts SAG Haveneiland

SAG:

Stimulerend klimaat voor eigen ontwikkeling

Stijn vertelt:

“Ik kreeg de kans om een speciaal spreekuur te houden: het ADHD-spreekuur voor kinderen. Het was erg leuk om bij te dragen aan de ontwikkeling van het nieuwe spreekuur. En ik heb een specialisme ontwikkeld, wat verdieping geeft aan mijn werk als huisarts. Ik merk ook dat ik persoonlijk ben gegroeid door deze kans, met name in het contact met andere personen.”

> Praktijk ondersteuners

Lotte Boekhout

Praktijkondersteuner jeugd, SAG Haveneiland

SAG:

Gezondheidscentrum is vertrouwde plek

Lotte vertelt:

“In de huisartsenpraktijk begeleid ik kinderen, jongeren en hun ouders. We doen ons best om passende zorg te bieden aan deze doelgroep. Laagdrempelig en dicht bij huis. Ik geniet ervan om in gesprek te gaan met kinderen en jongeren. Hierin vind ik het belangrijk om een veilige en vertrouwde plek te creëren, waar ze zichzelf mogen zijn. Een gezondheidscentrum is zo’n vertrouwde plek, waar mensen achter één voordeur alle zorg kunnen vinden die ze nodig hebben.”

Dilek Yuce

, praktijkondersteuner somatiek, SAG Borgerstraat

SAG:

Met hoofd, hart en handen voor het verschil zorgen

Dilek vertelt:

“Mensen komen bij mij terecht als ze onder andere suikerziekte, hart- en vaatproblemen of longziekten hebben. Samen met een verpleegkundige heb ik daar een speciaal spreekuur voor. Eerder werkte ik in de ICT, maar ik kwam er al snel achter dat dat niet mijn wereld was. Nu haal ik veel voldoening uit mijn werk. Ik zorg met mijn hoofd, hart en handen voor het verschil.”

> Dokters-assistenten

Souad Amoum

Doktersassistente Back-Up Center

SAG:

Uitdagend werk door meerdere locaties

Souad vertelt:

“Ik werk 3 dagen per week in een gezondheidscentrum en 1 dag per week bij het BUP center. In het BUP center bellen we mee met centra waar het druk is. Dat werk is enorm verfrissend, want je krijgt te maken patiënten van verschillende populaties uit de hele stad. Het doet mij denken aan het werk dat je als triagist doet voor de huisartsenpost. Je krijgt daarmee een enorme uitdaging, waarin je scherp moet blijven.”

Esra Çolak

Doktersassistente SAG Pampuslaan

SAG:

Afwisseling in je werk door team van assistenten

“Een normale werkdag begint om 8 uur, dan gaat namelijk de telefoon aan. We zijn dus altijd iets eerder aanwezig zodat we even rustig kunnen opstarten met wat thee of koffie. Er is dan een taakverdeling tussen de assistenten. Sommigen handelen de telefoon af, anderen spreekuurondersteuning of de balie. Dit wisselt per dag, zodat je niet elke dag het zelfde doet. Heel prettig, die afwisseling!”

Leila

Doktersassistent / SOH, SAG Borgerstraat

SAG:

Doorgroeien naar spreekuur ondersteuner huisarts (SOH)

“Ik werk sinds zes jaar in het gezondheidscentrum, waar ik ben begonnen als doktersassistente. Op dit moment heb ik mijn eigen spreekuur, waar ik voor patiënten zorg met veel voorkomende klachten als keelontsteking of oorontsteking. Ook beantwoord ik vragen. Lichaam en psyche interesseren mij enorm.”

> Centrum-manager

Marleen van den Brand

Centrummanager SAG Slotermeer, SAG Borgerstraat en SAG Sportheldenbuurt

SAG:

flexibiliteit in het plannen van de week

Marleen vertelt:

“Ik ben centrummanager van drie gezondheidscentra. Dankzij de opleidingsmogelijkheden die de SAG biedt, heb ik mij kunnen ontwikkelen als leidinggevende. Mijn functie is erg goed te combineren met mijn gezin. Ik plan mijn week aan de hand van de afspraken die ik die week heb ingepland. De lange dagen die ik maak, zorgen ervoor dat ik op andere momenten flexibel kan zijn voor mijn gezin.”