> Welkom in ons cliëntenpanel

De SAG leert graag van ervaringen van patiënten. Sinds enkele jaren raadplegen wij hen dan ook via het digitale SAG cliëntenpanel. Wij breiden ons panel graag uit, ook met leden voor wie Nederlands niet de moedertaal is. In dat geval stellen wij de vragen in het Engels.

2 à 3x per jaar
Wie zetelt in het cliëntenpanel, ontvangt 2 à 3 keer per jaar een korte vragenlijst vanuit het gezondheidscentrum of vanuit SAG als overkoepelende organisatieVaak vragen wij daarna of enkele leden van het cliëntenpanel (online) een keer met ons willen praten over de uitkomsten en mogelijke verbeteringen.

Aanmelden
Wij verwelkomen u graag in ons cliëntenpanel!  U kunt zich aanmelden door een mailtje te sturen naar clientenpanel@sag-amsterdam.nl. Vermeld in de mail uw naam en het SAG gezondheidscentrum waar u staat ingeschreven.

Bij voorbaat hartelijk dank!