> Zorg voor de toekomst

Waarom het anders moet

De vraag naar huisartsenzorg zal de komende tien jaar fors groeien. Er zijn onvoldoende mensen om die toenemende vraag te blijven beantwoorden op dezelfde manier als we dat deden, zeker ook onvoldoende huisartsen. Daarom formuleren wij vijf actiepunten voor de toekomst, niet alleen vanuit onze kernwaarden, maar ook vanuit onze missie, visie en meerjarenbeleid (zie bij Over SAG).

Vijf actiepunten

1. Meer verschillende zorgverleners inzetten

Naast huisartsen kunnen andere zorgverleners een groot deel van de vragen aan – en taken van – de huisartsenpraktijk afhandelen. We denken aan Praktijkondersteuners Huisartsenzorg (POH’s), Dokters Assistenten (DA’s), en DA’s met een aanvullende opleiding bijvoorbeeld tot Spreekuur Ondersteuner Huisartsenzorg (SOH); Physician Assistants (PA’s), Verpleegkundig Specialisten (VS-en) en basisartsen (ook wel ANIOS-en genoemd). Met deze grotere en meer diverse teams behouden we voldoende aanbod in de huisartsenzorg.

2. Kwaliteit hoog houden

Deze ‘andere’ zorgverleners zullen alleen zorgvragen afhandelen voor zover die binnen hun eigen kennis en kunde liggen. Ze leggen hun bevindingen, behandelplan en afspraken met de patiënt zorgvuldig vast in het huisartsdossier van de patiënt. Ze bespreken na met de huisarts indien nodig. Soms komt de huisarts tijdens het spreekuur even binnen (telefonisch, digitaal of fysiek), of doet zelf ook een kort consult met de patiënt. De meest complexe zorgvragen zullen de huisartsen zelf blijven afhandelen. Zo garanderen we dat alle zorg door zorgverleners van het gezondheidscentrum de kwaliteit heeft van goede huisartsenzorg.

3. Werken met vaste en vertrouwde gezichten

Op de ANIOS na zijn alle voornoemde zorgverleners langere tijd verbonden aan het gezondheidscentrum, zodat zij vaste en vertrouwde gezichten voor de patiënt worden. In het geval van waarnemers werken wij zoveel mogelijk met váste waarnemend huisartsen, die het gezondheidscentrum en de patiënten kennen. Vaak zijn het huisartsen vanuit andere SAG-gezondheidscentra die regelmatig waarnemen, bekend met de werkwijzen binnen SAG. Er is dus steeds een mix van vaste zorgverleners en medische deskundigheid aanwezig. Wij streven ernaar dat een patiënt zoveel mogelijk bij één of twee dezelfde zorgverlener(s) terechtkomt, in ieder geval als het gaat om dezelfde klacht in een bepaalde periode (de ‘episode’). Patiënten hoeven dan niet steeds opnieuw hun verhaal te vertellen.

4. Bereikbaar en beschikbaar blijven

We gaan onze patiënten vragen om administratieve handelingen zoveel mogelijk zelf te doen, digitaal. Denk aan het plannen van een afspraak, het bekijken van een uitslag in het eigen dossier, het aanvragen van een herhaalrecept. Als een patiënt dit digitaal werken moeilijk vindt, regelen we hulp. Als het echt niet lukt, blijven we gewoon telefonisch bereikbaar. Juist door de tijdsbesparing bij mensen die wél digitaal vaardig zijn, houden we ruimte voor persoonlijk en direct contact met de mensen die níet digitaal vaardig zijn. We vinden het namelijk heel erg belangrijk dat wij voor íedereen bereikbaar en beschikbaar blijven.

5. Intensief samenwerken met partners

Een belangrijk onderdeel van deze ‘omgewoelde’ huisartsenzorg is intensieve samenwerking met onze partners in de wijk en in de stad. Denk aan Buurtteams, Ouder Kind Teams (OKT), buurthuis, wijkverpleegkundigen, ziekenhuis en GGZ. We kijken samen met hen en met de patiënt wie wat het beste kan doen: geen dubbelingen en zo min mogelijk bureaucratie. Ook deze efficiëntieslag gaat helpen dat we voor iedereen die ons nodig heeft bereikbaar en beschikbaar blijven.

Nieuwe werkelijkheid én aantrekkelijkheid

Anders inrichten huisartsenzorg

Wat we hierboven beschrijven, zal de nieuwe werkelijkheid worden in de huisartsenzorg. Door diverse omstandigheden is er nu al sprake van deze werkelijkheid in SAG-gezondheidscentra Osdorp en Slotermeer. Deze centra zijn als het ware ‘de toekomst in geschoten’. Dat heeft als nadeel dat we daar last hebben van ‘kinderziektes’. Het heeft als voordeel dat de centra deze nieuwe werkelijkheid zelf kunnen vormgeven op een manier die past bij hun patiënten, hun buurt en bij henzelf als medewerkers. Tot nu toe doen wij goede ervaringen op met het anders inrichten van onze zorg.

Toekomst vormgeven

De twee centra zijn voorlopers binnen SAG en binnen de huisartsenzorg. Er valt nog veel te leren en te ontdekken. Dat vraagt van huisartsen en andere zorgverleners een brede blik, bereidheid tot verandering en doorzettingsvermogen. Van degenen die deze uitdaging willen aangaan, hoort SAG graag hoe zij de nieuwe werkelijkheid zien. We verwelkomen hun input en bieden hen de mogelijkheid om de nieuwe werkelijkheid ook zelf vorm te geven. Zo maken we van de nieuwe werkelijkheid ook een nieuwe ‘aantrekkelijkheid’.

Denk en help mee: Cliëntenpanel

We vinden het fijn wanneer de patiënten meedenken en adviseren: wat gaat goed, wat kan beter. SAG zet extra capaciteit in voor het goed vormgeven van deze zorg, en voor het afstemmen met patiënten en anderen in de omgeving. Daarom nodigen wij de patiënten van deze twee centra actief uit om lid te worden van ons Cliëntenpanel.

Geen winstoogmerk

We ondernemen deze acties níet om goedkoop uit te zijn. SAG is een stichting zonder winstoogmerk, geen commerciële partij. Als we aan het eind van het jaar geld overhouden, investeren we dat weer in onze zorg; we hoeven geen aandeelhouders tevreden te stellen, die hebben we niet. Onze motivatie voor vernieuwing komt voort uit de stijgende vraag naar onze zorg, de veranderende arbeidsmarkt en onze eigen wens om efficiëntie en kwaliteitsborging hand in hand te laten gaan.