De SAG is een overkoepelende organisatie van zestien gezondheidscentra. Wij geloven in ontwikkeling, en een vruchtbare wisselwerking tussen theorie en praktijk. Daarom hebben onderwijs en onderzoek bij de SAG een belangrijke plek. Sinds jaar en dag bieden onze gezondheidscentra ruimte voor huisartsen in opleiding (HAIO’s), co-assistenten, stagiairs van de opleidingen tot praktijkondersteuner en doktersassistent.


Stages doktersassistent en praktijkondersteuner

Bij elk centrum zijn doorlopend 1 à 2 stagiaires doktersassistent en 1 POH-stagiaire werkzaam. Er is grote belangstelling voor deze stageplaatsen. Doorgaans worden de stageplekken ingevuld in overleg met de betrokken opleidingen. Het komt dan ook zelden voor dat we een vacature voor een stagiaire hebben. Mocht één van onze gezondheidscentra wél plek hebben voor een stagiaire, dan lees je dat onder ‘vacatures’.


Stages huisarts in opleiding en co-assistent

Elk gezondheidscentrum heeft de beschikking over een erkende huisartsenopleider, die verantwoordelijk is voor het begeleiden van huisartsen in opleiding (aio’s).Jaarlijks wordt in elk centrum minstens één aio begeleid. De huisartsenopleider in het centrum is de contactpersoon voor verdere vragen en informatie.
Het aantal beschikbare plaatsen voor een co-assistent wordt jaarlijks door de centrummanager en huisartsopleider vastgesteld.