De SAG is een overkoepelende organisatie van vijftien gezondheidscentra. Wij geloven in ontwikkeling, en een vruchtbare wisselwerking tussen theorie en praktijk. Daarom hebben onderwijs en onderzoek bij de SAG een belangrijke plek.
 Sinds jaar en dag bieden onze gezondheidscentra ruimte voor huisartsen in opleiding (HAIO’s), co-assistenten, stagiairs van de opleidingen tot praktijkondersteuner en doktersassistent.


Stages doktersassistent, praktijkondersteuner en co-assistent.

Elk centrum heeft doorlopend plaats voor minstens 1 à 2 stagiaires doktersassistent en 1 POH-stagiaire. Wegens grote belangstelling voor deze stageplaatsen kunnen wij helaas niet garanderen dat jouw verzoek wordt gehonoreerd. Het aantal beschikbare plaatsen voor een co-assistent wordt jaarlijks door de centrummanager en huisartsopleider vastgesteld.

Voor een stage bij de SAG, stuur je je CV en motivatiebrief aan de centrummanager van het gewenste gezondheidscentrum. De verschillende centra staan op de SAG website. Onder het kopje ‘zorgverleners’ is de naam van de centrummanager te vinden.


Stages huisarts in opleiding

Elk gezondheidscentrum heeft de beschikking over een erkende huisartsenopleider, die verantwoordelijk is voor het begeleiden van huisartsen in opleiding (aio’s).Jaarlijks wordt in elk centrum minstens één aio begeleid. De huisartsenopleider in het centrum is de contactpersoon voor verdere vragen en informatie.