De SAG is een lerende organisatie.
 Wij zijn voortdurend bezig om onze zorg op een hoger plan te tillen. Daarom scholen wij onze medewerkers in de gezondheidscentra continu in de kennis en vaardigheden die nodig zijn in het dynamische werkveld. Naast professionele kennis hechten wij ook veel waarde aan persoonlijke vaardigheden, eigenschappen (betrouwbaarheid, betrokkenheid, respect) en motivatie, omdat die zaken doorslaggevend zijn bij het waarmaken van de ambities van de SAG.

Met alle medewerkers worden jaargesprekken gevoerd om het functioneren en de ambities van de medewerker te bespreken. Op grond daarvan wordt een persoonlijk ontwikkelingsplan opgesteld dat leidraad is voor verdere scholing en vorming.
Dit gebeurt in nauwe samenwerking met de opleidingsinstituten voor doktersassistenten, praktijkondersteuners en huisartsen.

Er zijn opleidingen gevolgd op de volgende gebieden:

  • bij- en nascholing in het kader van herregistratie voor huisartsen en verloskundigen
  • deskundigheidsbevordering voor huisartsen
  • deskundigheidsbevordering voor verloskundigen
  • deskundigheidsbevordering en beroepsvormende opleiding voor praktijkondersteuners
  • deskundigheidsbevordering en vaardigheidstraining voor assistenten
  • deskundigheidsbevordering voor (centrum-)management, ondersteunende, financiële en administratieve functies, en de ondernemingsraad