Stichting Amsterdamse Gezondheidcentra zoekt:

Senior Huisarts

Voor 3, 4 of 5 dagen per week
Bij gezondheidscentrum Osdorp

De huisartsenzorg staat toenemend onder druk. Er komt steeds meer zorg naar de huisartsenpraktijk, o.a. door vergrijzing en substitutie vanuit het ziekenhuis. Tegelijkertijd ontstaat er een tekort aan medewerkers, ook aan huisartsen. SAG wil vanuit haar missie en visie bijdragen om de huisartsenzorg voor iedereen kwalitatief goed en toegankelijk te houden, met zoveel mogelijk vertrouwde gezichten voor de patiënt. Daarbij letten we extra op patiënten die onze zorg het hardst nodig hebben. We werken nauw samen met andere zorgpartijen. We zorgen voor genoeg mensen, geld, materiaal en tijd om onze plannen uit te voeren. We doen wat we beloven.

Bovenstaande vraagt een andere organisatie van de huisartsenzorg, met opvang van een deel van de zorgvragen door bijvoorbeeld een ANIOS (basisarts), Verpleegkundig Specialist (VS) en/of Physician Assistant (PA), en met digitale toepassingen waar mogelijk. Wat dit precies gaat betekenen voor de gang van zaken in de huisartsenpraktijk, en voor de taken van de diverse zorgverleners, zullen we samen moeten ontdekken: leren en verbeteren.

SAG gezondheidscentrum Osdorp ligt midden in de dynamische Amsterdamse groeiregio Nieuw-West en heeft momenteel ca. 5.300 patiënten. SAG Osdorp is al druk doende met de herinrichting van de zorg. Zo werken er een ANIOS en binnenkort twee VS’en. Vanwege pensionering van één van de huidige huisartsen, zijn wij op zoek naar een senior huisarts, die samen met collega’s de huisartsenzorg van de toekomst gaat vormgeven.

Voor meer info over SAG:

> Website SAG-Osdorp
> Collega’s vertellen
> Over SAG
> Werken in het gezondheidscentrum

 • Heeft bij voorkeur tenminste 5 jaar ervaring als huisarts en/of algemeen klinisch;
 • Wil een stap maken naar een deels andere, meer overkoepelende rol;
 • Heeft affiniteit voor samenwerken met o.a. VS en ANIOS;
 • Is bereid en in staat de medische verantwoordelijkheid voor de patiënten met hen te delen;
 • Blijft met plezier zelf de vaste arts / regiebehandelaar van met name de complexere patiënten;
 • Wil zich voor tenminste 3 tot 5 jaar aan SAG Osdorp committeren.

Wij bieden:

 • Een betrokken team met meerdere vaste DA’s en ervaren POH’s: Somatiek, Ouderen, GGZ, Jeugd en Generalistisch (t.b.v. verbinding met Sociaal Domein);
 • Innovatieve digitale tools voor de patiënt: MijnSAG-app / online patiëntenportaal voor o.a. inzien medisch dossier, e-consult en afspraken inplannen. Maar ook:
 • Goede toegankelijkheid en bereikbaarheid voor digitaal minder vaardige patiënten;
 • Een NHG-geaccrediteerde praktijk, met veel aandacht voor kwaliteit en scholing;
 • Samenwerking met fysiotherapie, wijkverpleging, apotheek, buurtteam en andere partners in het centrum/de wijk;
 • Een centrummanager die samen met het bedrijfsbureau het meeste regelwerk in de praktijk op zich neemt, zoals facilitaire zaken, ICT, HRM, schoonmaak, huisvesting en administratie;
 • Collega SAG-gezondheidscentra, ook in de buurt, die bijspringen (of achterwacht zijn) indien de nieuwe organisatie van SAG Osdorp daarom vraagt;
 • Uitstekende arbeidsvoorwaarden, o.a. fulltime maandsalaris max. €8.189,- bruto;
 • Voor de komende 3 tot 5 jaar een toeslag van 25% op het reguliere salaris vanwege de gevraagde extra inzet en lef;
 • Een persoonlijk budget voor beroepskosten en scholingskosten van ruim €5.000,- per jaar;
 • Beroepsaansprakelijkheid, rechtsbijstand en ziekte zijn verzekerd.

Reageer vóór maandag 2 oktober. E-mail naar:
E: hrm@sag-amsterdam.nl

Eerst meer weten? Mail dan naar huisarts Paul Prinsen Geerligs of neem contact op met centrummanager Ingrid Gerhardus (06 222 83 642):
E: pprinsengeerligs@sag-amsterdam.nl
E: igerhardus@sag-amsterdam.nl