Over de gevaren van roken voor de gezondheid bestaat geen enkele discussie meer. Vandaar dat de SAG mensen die van het roken af willen komen, graag actief ondersteunt. Daarom hebben we een speciaal ‘Stoppen met Roken’ programma. Dit bestaat uit begeleiding door de praktijkondersteuner en/of huisarts die erop gericht is het ongezonde gedrag blijvend af te leren.


Doelgroepen

Het programma is bedoeld voor diverse doelgroepen.

  • Ten eerste voor patiënten met diabetes mellitus type 2. Voor deze groep vormt de begeleiding door de praktijkondersteuner of huisarts bij het stoppen met roken onderdeel van de diabeteszorg en worden zowel de ondersteuning bij de gedragsverandering als de gebruikte geneesmiddelen vergoed.
  • Ten tweede voor alle patiënten die willen stoppen met roken en verzekerd zijn bij Achmea.
  • Een derde groep patiënten zijn de mensen zonder diabetes met een andere zorgverzekeraar dan Achmea. Zij kunnen wel het SMR-programma volgen, maar komen niet in aanmerking voor vergoeding.