kwetsbare ouderenZeker bij ouderen boven de 75 jaar stijgt het risico op ernstige gezondheidsklachten flink.

Reden waarom de SAG een speciaal project Kwetsbare Ouderen op poten heeft gezet. Dit project is de voortzetting van het project “75+ in kaart” en heeft als doel om alle patiënten van 75 jaar en ouder in kaart te brengen en waar nodig zorg te verlenen.

Alle 75-plussers die de huisarts onvoldoende in beeld heeft, worden door een praktijkondersteuner uitgenodigd of thuis bezocht. Op basis van een algemene vragenlijst bekijkt de praktijkondersteuner of vervolgonderzoek nodig is. Eventueel wordt er in samenspraak met de patiënt en de huisarts een vervolgplan opgesteld.