COPD wordt bij SAG behandeld volgens de landelijke Zorgstandaard COPD. Het voornaamste doel van deze zorgstandaard is het bevorderen van goede zorg bij COPD, waarbij de mens met COPD centraal staat. Dat betekent dat COPD patiënten kunnen rekenen op de zorg van alle betrokken professionals, van huisarts, praktijkondersteuner/-verpleegkundige en longverpleegkundige tot fysiotherapeut en longarts.

Hoewel astma en COPD twee verschillende ziektebeelden zijn, overlappen de klachten elkaar grotendeels. Dit kan problemen veroorzaken op het gebied van diagnostiek en therapie. Vroegtijdige herkenning is nodig om erger te voorkomen. Goede voorlichting en het stimuleren van zelfzorg zijn belangrijke instrumenten om te zorgen dat een patiënt zo lang mogelijk zelfstandig kan functioneren. Naast samenwerking in de eerste lijn, is ook afstemming tussen tweede- en eerstelijnszorg noodzakelijk.


Longonderzoek

Spirometrie is een eenvoudige, pijnloze en betrouwbare techniek om de longfunctie of longcapaciteit te meten en vervolgens grafisch uit te beelden. Spirometrie is geschikt om de diagnose te stellen bij patiënten met benauwdheidsklachten en voor controle van patiënten met een reeds bekende longaandoening. Spirometrie maakt het mogelijk een onderscheid te maken tussen astma en COPD (vroeger chronische bronchitis of emfyseem geheten) en direct ook de ernst van deze longziektes te bepalen.

In de SAG gezondheidscentra worden spirometrieën uitgevoerd door ervaren praktijkondersteuners en beoordeeld in samenspraak met de huisarts en/of de longarts. Op basis van de uitslag wordt een individueel behandelplan opgesteld. Het grote voordeel van deze aanpak is dat hiermee verwijzing naar het ziekenhuis wordt voorkomen of juist heel gericht kan plaatsvinden als het onderzoek daar aanleiding toe geeft.