Regelmatig krijgen de medewerkers van onze gezondheidscentra vragen van patiënten over facturen die zij ontvangen van hun zorgverzekeraar. Graag informeren we u over welke zorg wél en welke zorg níet onder het eigen risico valt.


Eigen risico

In Nederland heeft iedereen een basis zorgverzekering met een verplicht eigen risico. Het eigen risico is het drempelbedrag van uw zorgverzekering dat u eerst zelf moet betalen bij gemaakte zorgkosten. Pas nadat dit bedrag volledig is betaald, heeft u recht op vergoeding vanuit de basisverzekering. Het eigen risico is van toepassing op de meeste zorgkosten die door de basisverzekering vergoed worden.


Welke zorg valt NIET onder het eigen risico

Huisartsenzorg valt niet onder het eigen risico. Een consult bij uw huisarts of een urinetest door uw doktersassistent wordt dus door uw basisverzekering vergoed, zonder dat dit ten koste gaat van uw eigen risico. Ook zorg waarvoor u aanvullend bent verzekerd, valt buiten het eigen risico. U kunt bij uw eigen verzekeraar nagaan of/waarvoor u aanvullend bent verzekerd.


Welke zorg valt WEL onder het eigen risico

Uw huisarts kan bijvoorbeeld een bloedonderzoek, röntgenfoto of (weefsel)kweek aanvragen. Of uw huisarts kan u medicijnen voorschrijven. Deze kosten vallen WEL onder het eigen risico. U ontvangt dus een factuur van uw zorgverzekeraar voor dergelijke onderzoeken of medicijnen wanneer uw eigen risico nog niet volledig is betaald. Ook als uw huisarts u naar een medisch specialist in het ziekenhuis verwijst, vallen de ziekenhuiskosten binnen het eigen risico.


Vragen over vergoedingen en kosten

Hoewel huisartsenzorg volledig wordt vergoed, zijn er enkele uitzonderingen op deze regel. Een voorbeeld is Geïntegreerde Eerstelijnszorg. Uw verzekeraar kan u precies vertellen welke kosten wél en welke kosten níet onder het eigen risico vallen. Als u vragen heeft over de vergoeding van zorgkosten, dan kunt u contact opnemen met uw zorgverzekeraar.