De consultatiebureaus van SAG Jeugdgezondheidszorg (JGZ) bieden zorg aan (aanstaande) ouders van kinderen van min negen maanden tot vier jaar. Wij willen eraan bijdragen dat alle kinderen die in Amsterdam worden geboren zo gezond mogelijk opgroeien en ondersteund worden in hun ontwikkeling. De meeste consultatiebureaus bevinden zich in een SAG gezondheidscentrum.


Overige locaties:

Daarnaast zijn er SAG consultatiebureau’s op de volgende locaties:


Meer informatie

Kijk voor meer informatie op SAG-Jeugdgezondheidszorg.nl.