De consultatiebureaus van SAG Jeugdgezondheidszorg (JGZ) bieden zorg aan (aanstaande) ouders van kinderen van min negen maanden tot vier jaar. Wij willen eraan bijdragen dat alle kinderen die in Amsterdam worden geboren zo gezond mogelijk opgroeien en ondersteund worden in hun ontwikkeling.

De meeste consultatiebureaus bevinden zich in een SAG gezondheidscentrum.


Overige locaties:

Daarnaast zijn er SAG consultatiebureau’s op de volgende locaties:


Meer informatie

Kijk voor meer informatie op SAG-Jeugdgezondheidszorg.nl.


Ouder- en Kindteams Amsterdam

De SAG is samenwerkingspartner in de Ouder- en Kindteams Amsterdam voor wat betreft de jeugdgezondheidszorg voor kinderen van 0 tot 4 jaar. Bij de Ouder- en Kindteams Amsterdam kunnen ouders terecht met al hun vragen over opgroeien, opvoeding en de gezondheid van hun kind.

Woon je in Amsterdam en heb je vragen of zorgen over het opgroeien, opvoeden of de gezondheid van je kind? Of maak jij je zorgen over de situatie in huis of op school? Je bent welkom bij het Ouder- en Kindteam in jouw wijk of op de school. Daar werken ouder- en kindadviseurs, jeugdverpleegkundigen, jeugdartsen en jeugdpsychologen. Samen kijken zij wat er nodig is. Zij geven tips, hulp en ondersteuning op maat. Is er meer nodig, dan kunnen ze verwijzen naar specialistische hulp. Meer informatie vind je op www.oktamsterdam.nl