We vinden dat iedereen in zijn eigen omgeving een beroep moet kunnen doen op goede gezondheidzorg in de volle breedte. Daarom bieden wij in al onze gezondheidscentra een breed zorgaanbod dat goed is afgestemd op onze wijkbewoners. Elke wijk heeft andere bewoners, daarom legt elk gezondheidscentrum zijn eigen accenten. Maar ondanks die verschillen hebben alle centra één aantal belangrijke kernwaarden gemeen. Onze zorg is laagdrempelig, integraal, van hoge kwaliteit, op menselijke maat en gebaseerd op partnerschap.

Wij leveren altijd maatwerk, omdat iedere patiënt anders is. Maatwerk kan ook betekenen dat we een patiënt een zorgprogramma aanbieden. We hebben zorgprogramma’s voor onder andere mensen in bepaalde leeftijdscategorieën (ouderen en jeugd), mensen met een chronische ziekte (COPD, diabetes of hart- en vaatziekten) en mensen met psychische problematiek. In deze zorgprogramma’s werken verschillende disciplines nauw samen, zowel binnen het centrum als op wijkniveau. Op die manier kunnen wij onze patiënten de best mogelijke zorg te leveren – in elke levensfase en op elk gebied.