De SAG streeft naar een zo breed mogelijk aanbod van kwalitatief hoogwaardige zorg – en maakt dat ook waar. Dat gaat uiteraard niet vanzelf, maar is het resultaat van een samenhangend kwaliteitsbeleid. We werken op allerlei fronten aan het verhogen van de kwaliteit van onze zorg, o.a. door een keurmerk, het raadplegen van patiënten, deelname aan wetenschappelijk onderzoek, het waarborgen van patiëntveiligheid, een privacyreglement en een goede klachtenprocedure.

nhg logo kleur
NHG-Keurmerk

Alle SAG gezondheidscentra beschikken over het keurmerk van het NHG en zijn geaccrediteerd.
Keurmerken zeggen iets over de kwaliteit van een product of dienst. Bij de SAG hanteren we daarvoor de NHG-Praktijkaccreditering®: het keurmerk van het Nederlands Huisartsen Genootschap. Dit keurmerk laat zien dat de huisartsenzorg op onze gezondheidscentra systematisch en continu bezig zijn om de kwaliteit van de geboden zorg te verbeteren. Voordat dit keurmerk wordt verleend, worden allerlei aspecten van de dienstverlening onder de loep genomen, van de organisatie en praktijkvoering tot het medisch handelen. Waar nodig worden verbeterplannen gemaakt. De dienstverlening wordt elk jaar opnieuw beoordeeld en langs de meetlat gelegd.


DCB-kwaliteitslabel (patiëntenraadpleging)ECB logo

Niemand weet beter wat kwalitatief goede zorg inhoudt dan patiënten zelf.
Daarom hechten we bij de SAG veel waarde aan de mening van onze cliënten en zorgen we ervoor dat we goed naar hen luisteren. Dat doen we o.a. via het programma Eerste lijn Door Cliënten Bekeken (DCB). Dit is een wetenschappelijk verantwoord programma voor het meten en verbeteren van kwaliteit van zorg vanuit het perspectief van de cliënt. De Nederlandse Patiënten en Consumenten Federatie (NPCF) gebruikt dit programma om de klantgerichtheid van zorgaanbieders te bevorderen. Gesprekken tussen patiënten en medewerkers van de SAG dienen als basis voor het maken van verbeterplannen. Zo wordt de stem van de patiënt heel direct vertaald in betere zorg.


Deelname aan wetenschappelijk onderzoek
NivelVUmc
De gezondheidscentra van de SAG werken op het gebied van wetenschappelijk onderzoek samen met het Nederlands Instituut voor Onderzoek in de Eerstelijn (NIVEL) en met het Academisch Netwerk Huisartsgeneeskunde (ANH) van de Vrije Universiteit. Dit betekent dat medische gegevens van alle patiënten op anonieme basis worden gebruikt voor wetenschappelijk onderzoek, voor onderwijs aan medische studenten en voor verbetering van de kwaliteit van de zorg die huisartsen bieden.
Lees meer over het onderzoek


Klachten en suggesties

De SAG wil aan al haar patiënten kwalitatief hoogstaande zorg leveren. Om dat te kunnen realiseren, hebben wij de hulp van onze patiënten nodig. Uw verbetertips en klachten kunnen betrekking hebben op dienstverleners in ons gezondheidscentrum, het (medisch) handelen, de bejegening, de communicatie of onze praktijkorganisatie. Samen met u zoeken we naar een oplossing. Daarnaast registreren wij uw klachten en opmerkingen voor intern gebruik, zodat we inzicht krijgen in wat volgens u verbeterd kan worden. Lees hier hoe u een klacht of opmerking kunt indienen en hoe de afhandeling ervan is geregeld.