De SAG vindt het belangrijk dat u tevreden bent over onze zorg- en dienstverlening. Wij willen aan al onze patiënten hoogstaande zorg leveren. Dagelijks werken we op alle fronten aan onze kwaliteit. Toch kan het gebeuren dat u over sommige zaken minder tevreden bent.

Suggesties en klachten kenbaar maken

Wij horen graag van u hoe u onze dienstverlening ervaart. Bent u tevreden of juist minder tevreden over de gang van zaken op één van onze gezondheidscentra? Bijvoorbeeld over het (medisch) handelen, de bejegening of de communicatie? Laat het ons dan weten. Samen met u zoeken we naar een oplossing. Daarnaast registreren wij uw klachten en opmerkingen voor intern gebruik, zodat we inzicht krijgen in wat volgens u verbeterd kan worden. In de patiëntenfolder Klachtenprocedure SAG leest u hoe u een klacht of opmerking kunt indienen en hoe de wij deze in behandeling nemen.


Samen oplossen

Heeft u een tip, klacht of opmerking, dan kunt u dit direct bespreken met de betrokkene(n). Komt u er samen niet uit of wilt u hier graag hulp bij? Dan kunt u contact opnemen met de centrummanager van het betreffende gezondheidscentrum.


Klachtenfunctionaris

Mocht ook dat niet tot een oplossing leiden of wilt u van gedachten wisselen met een onafhankelijk persoon, dan kunt u terecht bij de klachtenfunctionaris van de SAG. U kunt telefonisch, per e-mail of per post een klacht indienen. Maakt u daarbij gebruik van het klachtenformulier.

Marijke Koggel
mkoggel@sag-amsterdam.nl
020 5822 092

Stichting Amsterdamse Gezondheidscentra
t.a.v. klachtenfunctionaris
Postbus 80417
1005 BK Amsterdam

De klachtenfunctionaris neemt binnen enkele dagen telefonisch contact met u op om uw klacht te bespreken. Samen met u zoekt zij naar een oplossing.