SAG-Clientenpanel-logo

De SAG leert graag van ervaringen van patiënten. Sinds enkele jaren raadplegen wij hen dan ook via het digitale SAG cliëntenpanel. Dit jaar breiden wij ons panel graag uit, ook met leden voor wie Nederlands niet de moedertaal is. In dat geval stellen wij u de vragen in het Engels.

2 à 3x per jaar
Wanneer u zich aanmeldt voor het cliëntenpanel, ontvangt u 2 à 3 keer per jaar een korte vragenlijst vanuit uw gezondheidscentrum of vanuit de SAG als overkoepelende organisatie. Vaak vragen wij daarna of enkele leden van het cliëntenpanel (online) een keer met ons willen praten over de uitkomsten en mogelijke verbeteringen.

De eerstvolgende raadpleging vindt plaats in mei, waarbij wij graag meer leren over uw ervaringen en wensen ten aanzien van de digitale toegankelijkheid van de SAG huisartsenzorg.

Aanmelden
Wij verwelkomen u graag in ons cliëntenpanel!  U kunt zich aanmelden door een mailtje te sturen naar clientenpanel@sag-amsterdam.nl. Vermeld in de mail uw naam en het SAG gezondheidscentrum waar u staat ingeschreven.

Bij voorbaat hartelijk dank!

Paulien van Hessen
Raad van bestuur SAG