Missie SAG
SAG gezondheidszorg: optimaal en persoonlijk. Dat is wat SAG te bieden heeft, al meer dan 40 jaar. Stevig geworteld in de wijk geloven wij in gezondheidszorg met een menselijk gezicht. Wij kennen onze patiënten, en zij kennen ons – dat vinden wij belangrijk. Daarom heeft elk gezondheidscentrum één voordeur waarachter mensen alles kunnen vinden wat ze aan zorg nodig hebben, in elke levensfase en op elk gebied. Daarbij is ons doel onze patiënt zo lang mogelijk gezond te houden.


Visie SAG

Uitgangspunt voor de SAG is dat iedereen in zijn eigen omgeving een beroep moet kunnen doen op goede gezondheidzorg in de volle breedte. Dat betekent een breed zorgaanbod dat goed is afgestemd op onze wijkbewoners. Elke wijk heeft andere bewoners, en dus legt elk gezondheidscentrum zijn eigen accenten. Maar ondanks die verschillen hebben alle centra één ding gemeen: een aantal belangrijke kernwaarden. Onze zorg is laagdrempelig, integraal, van hoge kwaliteit, op menselijke maat en gebaseerd op partnerschap.


Ambitie SAG

De SAG wil zich profileren als relatief grote en goed georganiseerde aanbieder van eerstelijns zorg, die haar missie en de Triple Aim doelstellingen kan realiseren in samenwerking met Amsterdamse en landelijke partners. De SAG laat dat zien door, naast de reguliere zorg, ook de nieuwe werkzaamheden, die binnen maatschappij en gezondheidszorg op de eerste lijn afkomen, actief op te pakken en optimaal, persoonlijk en doelmatig uit te voeren.

De SAG wil bijdragen aan het voorkómen dat betaalbaarheid, en daarmee toegankelijkheid, van de zorg verder onder druk komen, met name voor mensen in een kwetsbare positie en aan de onderkant van de samenleving. Daartoe handelen wij verantwoordelijk en kostenbewust binnen de kaders van optimale kwaliteit.

De SAG werkt samen met zorgverzekeraars binnen dit perspectief. Ook andere organisatie als ziekenhuizen, instellingen voor V&V, jeugdzorg, gemeente etc. zien wij als partners voor het realiseren van de gemeenschappelijke ambitie.

Kwaliteit en doelmatigheid zijn en blijven ankers van zorg en beleid bij de SAG. Transparantie en verantwoording zijn daarmee onlosmakelijk verbonden, zowel naar externe partijen toe, als intern.

De SAG wil haar medewerkers toerusten en ondersteunen om dit alles te realiseren. De medewerkers zijn niet allen het kapitaal van de organisatie, maar zíjn ook zelf de organisatie. Gezamenlijk alle stappen nemen en de ambities waarmaken is het uitgangspunt.