MISSIE

Meer gezondheid, betere kwaliteit van zorg en lagere kosten. Dat wil de SAG bereiken. Daarom leveren wij huisartsenzorg en jeugdgezondheidszorg in onze gezondheidscentra. Wij bieden zorg aan mensen die in Amsterdam wonen. Wij kijken goed naar wat patiënten willen of nodig hebben. Tevreden patiënten en blije zorgverleners: daar gaan we voor. Wij werken samen met andere zorgverleners in Amsterdam. Samen kunnen wij onze patiënten de beste zorg bieden.


VISIE

Alle mensen uit de regio moeten toegang hebben tot goede zorg. Nu en ook later. Wij vinden het onze taak om daarvoor te zorgen, samen met de andere zorgverleners uit Amsterdam. Daarom doen wij mee met nieuwe ontwikkelingen. Zoals (digitale) zorg op afstand. We willen weten wat onze patiënten nodig hebben. Daar stemmen we onze vernieuwingen op af.

Wij zorgen goed voor iedereen. Maar we letten extra op mensen die de zorg het hardst nodig hebben. Bijvoorbeeld oude mensen of mensen die chronisch ziek zijn. We werken als een team samen voor de patiënt. Bij het team horen zorgverleners die in het gezondheidscentrum werken. Of in de buurt werken. Denk aan een fysiotherapeut, een maatschappelijk werker of een jeugdhulpverlener.

De SAG zorgt ook goed voor zijn medewerkers. We luisteren naar wat zij zien en nodig vinden. Ook geven wij hen volop ruimte voor verder leren. Onze medewerkers leren ook van elkaar. Onderling wisselen zij ervaringen en afspraken uit. Dat maakt de kwaliteit van onze zorg beter en de kosten minder.

Tot slot zorgen we ook voor genoeg mensen, geld, spullen en tijd. Zo kunnen we onze plannen uitvoeren. Bij de SAG doen we wat wij beloven.