Patiëntgerichtheid: het is dé zorginhoudelijke ontwikkeling in de (huisartsen)zorg. We denken minder vanuit het aanbod en sluiten meer aan bij de vraag van de patiënt. Preventie en zelfzorg staan hierbij centraal, net als vlot doorverwijzen naar de juiste zorg op de juiste plek. Een verwijzing naar de medisch specialist is niet langer vanzelfsprekend. De juiste zorg kan ook te vinden zijn bij een praktijkondersteuner, in een zogeheten meekijkconsult, via een digitaal platform of in het Sociaal Domein.

In lijn met deze ontwikkeling heeft de SAG in de afgelopen jaren veel nieuwe zorginhoudelijke activiteiten ontplooid, o.a. ouderenzorg conform de ‘Propositie POH ouderen Amsterdams model’, Krachtige basiszorg, het Specialistisch Advies Consult binnen huisarts+punt, van Ziekte en Zorg naar Gezondheid en Gedrag (ZZ naar GG). In 2019 hebben we binnen de SAG veel aandacht besteed aan het borgen van deze nieuwe activiteiten, o.a. door versteviging van de bedrijfsvoering. Stuk voor stuk brengen deze activiteiten flinke veranderingen met zich mee in het dagelijks werk.

Kijken naar de patiënt als geheel en meer samenwerken met andere zorg- en hulpverleners in de wijk zijn voorbeelden van die veranderingen. We hebben oog voor wat de patiënt zélf kan en wil doen voor een betere gezondheid: er komt meer aandacht voor  Gezondheid en Gedrag. Verbeteren van gezondheid en welzijn gaat verder dan goede medische (huisartsen)zorg, hoe belangrijk dat ook is en blijft. De antwoorden die patiënten verder helpen liggen vaak in het Sociaal Domein: van Welzijn op Recept tot schuldhulpverlening.

Persoonsgerichte zorg leveren kost meer tijd; niet alleen spreekuurtijd voor de individuele patiënt, maar ook tijd voor samenwerking met andere zorg- en hulpverleners in de wijk. In achterstandspopulaties kost dit zelfs extra veel tijd. Tegelijkertijd is het daar ook extra hard nodig. De methode Krachtige Basiszorg voorziet hierin. Gezondheidscentrum Banne Buiksloot was daar al mee gestart; de methode is er zeer succesvol. In 2019 heeft de SAG bepleit om Krachtige basiszorg ook te gaan toepassen in 3 andere SAG gezondheidscentra met een flink aandeel achterstand. Dat is gelukt: in 2020 kunnen zij ermee aan de slag.

Gezien de vele nieuwe activiteiten, heeft het managementteam van de SAG eind 2019 de missie en visie tegen het licht gehouden. In een inspirerende sessie kwamen de uitgangspunten voor de komende jaren naar voren; er was grote overeenstemming waar we voor staan, wat we willen bereiken en hoe we dat willen doen. Begin 2020 hebben we de nieuwe missie en visie vastgelegd voor de komende jaren.

We weten wat we willen, we hebben aandacht en expertise voor de realisatie, én, het allerbelangrijkste, we hebben gemotiveerde medewerkers die concreet werken aan al die toekomstwensen. Wat dat in 2019 heeft opgeleverd, kunt u lezen in het SAG Jaarverslag 2019. Ik wens u veel leesplezier.

Paulien van Hessen
bestuurder