In een paar jaar tijd zijn de speerpunten in de gezondheidszorg ingrijpend veranderd; werven en behouden van voldoende en goede medewerkers staat bovenaan alle lijstjes. Die medewerkers moeten zich vervolgens ook gesteund en toegerust voelen om de steeds wisselende zorgvragen het hoofd te kunnen bieden. Ook bij de SAG merken we dat hier een grote uitdaging ligt. We hebben in 2018 hard gewerkt aan vele aspecten van HRM-beleid.

Ook op andere terreinen hebben we in 2018 resultaten geboekt. Ik denk dan bijvoorbeeld aan de start van huisarts+punt voor specialistisch adviesconsulten en het traject Krachtige Basiszorg voor betere en integrale zorg in achterstandspopulaties. Dat we eind 2018 de zekerheid kregen van financiering van de praktijkondersteuner (POH ouderen) voor de komende 3 jaren, was ook een enorme opsteker. En zo zijn er nog vele andere succesverhalen.

Al dat resultaat van de geweldige inzet van de SAG-medewerkers kunt u lezen in ons jaarverslag. Ik wens u veel leesplezier.

Paulien van Hessen
Raad van Bestuur