In de zorg is een rollercoaster van veranderingen gaande. In 2017 zijn we voortvarend aan de slag gegaan met anticiperen op de snel veranderende vraag vanuit de samenleving en patiënten. Zo hebben we deelgenomen aan het project Intergrale Ouderenzorg, onderzochten we eHealth-mogelijkheden en hebben we stevig ingezet op ondersteunde zelfzorg.

Goede zorg voor onze patiënten blijft onze kerntaak. Dat kan alleen met voldoende en goed gemotiveerde mensen. En de medewerkers van de SAG leveren goed werk. Ook in 2017 lieten jullie weer zien waar we voor staan: eigen verantwoordelijkheid, passie voor goede zorg en lef voor innovaties. Je gaat het allemaal lezen in het SAG Jaarverslag 2017.

Veel leesplezier!
Paulien van Hessen, Raad van Bestuur