SAG-logo alleen cirkelDe Stichting Amsterdamse Gezondheidscentra (SAG) bestaat uit zestien gezondheidscentra verspreid over Amsterdam en biedt zorg aan meer dan 90.000 Amsterdammers.

In onze organisatie werken ruim 270 medewerkers: o.a. huisartsen, doktersassistenten, praktijkondersteuners, psychologen en paramedici, ondersteund door het bedrijfsbureau aan een goede geïntegreerde eerstelijnszorg.