Via de media is van alles te horen over coronavaccinaties, vooral over het vaccin van AstraZeneca.

De huisartsen van de SAG gezondheidscentra gaan dit vaccin de komende weken toedienen aan de patiënten die vallen in de geselecteerde doelgroep. Die patiënten hebben hiervoor van ons een uitnodiging per brief ontvangen. Recentelijk is door de overheid aangegeven dat van die doelgroep alleen de patiënten gevaccineerd mogen worden die 60 jaar of ouder zijn (geboren in 1960 of eerder).

Mensen vanaf 60 jaar, dus geboren in 1960 of eerder, kunnen veilig een prik met AstraZeneca krijgen. Mensen onder de 60 jaar ontvangen een ander vaccin. Minister Hugo de Jonge (VWS) volgt hiermee het advies van de Gezondheidsraad. Die stelt dat het risico op gezondheidsschade als gevolg van COVID-19 bij 60-plussers vele malen groter is dan het risico op de zeer zeldzame bijwerking van ernstige trombose met laag aantal bloedplaatjes. Ook worden de bijwerkingen tot op heden vooral gezien bij mensen onder de 60 jaar. 

We merken dat er veel vragen zijn en behoefte aan informatie. Goede informatie en veel antwoorden op uw vragen kunt u vinden op de website van de overheid  en thuisarts.nl.

We hopen dat iedereen een eigen keuze kan maken. Wilt u toch geen vaccin en heeft u al een afspraak staan? Dan graag uw afspraak afmelden, liefst via het mailadres van het betreffende gezondheidscentrum (te vinden op de homepage van uw gezondheidscentrum). Houd de informatie van de overheid goed in de gaten.