De Krijtmolen Alliantie (KMA), waarvan de SAG onderdeel uitmaakt, kreeg afgelopen donderdag hoog werkbezoek. Koningin Máxima sprak met onder andere onze bestuurder Paulien van Hessen over de gevolgen van het coronavirus voor de zorg in Amsterdam-Noord en voor het KMA-programma Beter Samen in Noord. Mevrouw Van Hessen lichtte toe hoe de huisartsenzorg binnen dit programma pro-actief omgaat met kwetsbare ouderen, en wat de grote voordelen zijn van de POH-ouderen – zeker in deze coronatijd.

Behalve over de gevolgen van het coronavirus spraken de aanwezigen ook over het bevorderen van gezondheidswinst door verbinding tussen het medisch en het sociaal domein. Onze bestuurder vertelde hoe de verbinding vorm krijgt in Krachtige basiszorg, de koningin kende deze aanpak. Ook digitalisering van (poliklinische) zorg passeerde de revue. De koningin bleek serieus bezorgd over schuldenproblematiek,  die bij sommige patiënten een belangrijke onderliggende oorzaak is van hun gezondheidsklachten. Ze was onder de indruk van alle innovaties binnen Beter Samen in Noord, en hoe die gedeeld worden met de rest van de stad.