Tot ons verdriet is Mac Vijn (lid Raad van Toezicht voor de SAG, lid Raad van Commissarissen voor SAG Zorgontwikkeling) na een kort ziekbed op maandag 12 oktober overleden. Wij zijn diep getroffen door haar overlijden. Onze gedachten gaan uit naar haar partner, zoon, schoondochter, broers en kleinkinderen.

Mac is in de vergadering van 26 mei 2016 benoemd als lid van de RvT/ RvC van de SAG. Met haar doortastendheid, juridische kennis (als advocaat bij Bureau Clara Wichmann en Bosch Advocaten) en vakbondsverleden was zij van grote toegevoegde waarde voor de RvT/ RvC, het bestuur van de SAG en het bestuur van SAG Zorgontwikkeling.

Mac stak royaal tijd en energie in haar lidmaatschap RvT/RvC en was een belangrijke steunpilaar voor ons allen. Mac zou Sybille Grob volgend jaar opvolgen als voorzitter; een taak waarvoor zij alle vertrouwen van de overige leden en het SAG-bestuur genoot. Helaas mag het niet zover komen.

Paulien van Hessen, Raad van Bestuur
Anne Boertien, directeur SAG Zorgontwikkeling
Sybille Grob, Raad van Toezicht